Bashkia e Durrësit në partneritet me “ReLOaD” shpall thirrje publike për organizatat e shoqërisë civile

Postuar: 12/01/2018 - 13:58

Programi Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën* (Të gjitha referencat lidhur me Kosovën duhet të kuptohen në përputhje të plotë me Rezolutën 1244 (1999)), ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke e fuqizuar shoqërinë civile që të jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke kontribuar dhe mundësuar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.

Qëllimi specifik i këtij programi është fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet njësive të pushtetit lokal dhe shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor, duke inkurajuar zbatimin e modelit të suksesshëm të realizuar në Bosnje dhe Hercegovine lidhur me financimin e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) nga buxheti i pushtetit lokal ne përputhje me prioritet lokale.

Programi ReLOaD do të promovojë sinergji ndërmjet njësive të pushtetit lokal dhe OShC-ve duke kontribuar në rritjen e cilësisë së jetesës në rreth 50 njësi të pushtetit vendor në gjithë Ballkanin Perëndimor të cilat priten të përfshihen dhe të kenë përfitime direkt në procese vendimmarrëse, gjithëpërfshirëse dhe transparente. Programi do të zbatohet për një periudhë 36-mujore. ReLOaD në Shqipëri pritet të zbatojë rreth 50 projekte të OSHC-ve në 12 bashkitë partnere dhe të ofrojë shërbime të përmirësuara dhe të shumëllojshme për qytetarët që marin shërbime në këto bashki.

Bashkia Durrës dhe programi ReLOaD fton të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) në Shqipëri që të paraqesin projekt-propozime që janë në përputhje me objektivat zhvillimore të bashkisë Durrës dhe janë në përputhje me prioritetet e përcaktuara më poshtë:

1.      Përfshirja dhe integrimi social i personave me aftësi të kufizuar

2.      Forcimi i demokracisë vendore kryesisht në njësitë administrative rurale

3.      Fuqizimi ekonomik i grave dhe të rinjve

Shuma e fondeve për projektet e miratuara do të jetë prej 650.000 Lek deri 4.500.000 Lek.

OShC-të lejohen që të dorëzojnë më shumë se një projekt propozim për aq kohë sa shuma e përgjithshme e ndarë nuk kalon shumën prej 8.000.000 Lek gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit ReLOaD (deri në janar 2020). 

Bashkia rezervon të drejtën të mos i alokojë të gjitha fondet që ka në dispozicion në rast se projekt-propozimet e paraqitura nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara. Kohëzgjatja e secilit projekt mund të shkojë nga 6 deri në 12 muaj. Projektet e përzgjedhura duhet të zbatohen në periudhën nga mars /2018 deri në muajin shkurt/2019.

PËRSHTATSHMËRIA/PRANUESHMËRIA:

Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në baza të barabarta, për të gjitha OShC-të e regjistruara zyrtarisht (shoqata/organizata apo fondacion) në përputhje me ligjet dhe rregulloret e në fuqi në Shqipëri. Të gjitha organizatat e shoqërisë civile të interesuara mund të gjejnë informata të hollësishme rreth kushteve për aplikim si dhe për kriteret për financimin e projekteve në Udhëzimin për Aplikant, që është pjesë përbërëse e dokumentacionit të thirrjes publike.

DOKUMENTACIONI:

Dokumentacioni i aplikimit për thirrjen publike të Bashkisë Durrës do të jetë i disponueshëm nga 12/01/2018 , pas dërgimit të një kërkese me e-mail në adresën [email protected] ku duhet ta citoni emrin e organizatës së interesuar; ose duke u paraqitur personalisht pranë zyrës së protokollit të Bashkisë Durrës,L.1, Sheshi Liria,2000 Durrës .Të gjitha informatat e nevojshme, si dhe një version elektronik i paketës së aplikimit mund të gjendet edhe në web-faqen zyrtare të Bashkisë (www.durres.gov.al) si dhe në web-faqen e UNDP (www.al.undp.org).

Sesionet informuese (ditët e hapura) lidhur me këtë ftesë me OShC-të e interesuara për të aplikuar do të mbahen në Bashkinë e Durrësit me datën 29 Janar/2018 në orën 11-00  në zyrat e bashkisë.

Pyetje rreth ftesës publike mund të behën përmes e-mail adresës [email protected], duke iu referuar thirrjes publike. Pyetjet mund të dërgohen deri me 12/02/2018, ndërsa përgjigjet do të jepen me shkrim brenda 3 ditëve pune që nga data e pranimit të pyetjeve përkatëse. Për qëllime transparence, përgjigjet do t’u dërgohen gjithashtu të gjithë aplikantëve të mundshëm, ose do të botohen në faqen e internetit të bashkisë dhe/ose UNDP.

DORËZIMI I APLIKIMEVE:

Aplikimet e plotësuara (me të gjithë dokumentet mbështetëse) duhet të dorëzohen në tri (3) kopje të shtypura dhe një koje elektronike (CD apo USB), të vendosura në një zarf të vulosur mbi të cilin është shkruar referenca e thirrjes publike, përmes postës zyrtare apo personalisht, gjatë ditëve të punës (e hëne – e premte), nga ora 09:00 deri ora 15:00, në adresat në vijim:

Bashkia e Durrësit

Sheshi Liria ,2000

Durrës

Afati për dorëzimin e aplikimeve është data  16 /02 / 2018 , ora 15:00. Aplikimet e dorëzuara pas këtij afati do të  merren parasysh vetëm nëse vula postare tregon se data dhe koha e dërgimit ka qenë para mbylljes së afatit zyrtar. Pjesa e jashtme e zarfit duhet të përmbajë titullin e thirrjes për dorëzimin e propozimeve, emrin dhe adresën e plotë të kandidatit, emrin e plotë të projektit dhe mbishkrimin “Të mos hapet përpara hapjes zyrtare.” Formulari për regjistrimin e dokumentacionit të pranuar lëshohet nga përfaqësuesi i bashkisë. Të gjithë aplikantët që kanë paraqitur propozime, pavarësisht nëse pranohen ose jo, njoftohen me shkrim për vendimin e marrë për projekt-propozimin e tyre brenda 30 ditësh nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të bashkisë, në tabelën e njoftimeve të bashkisë, dhe në web-faqen e UNDP-së (www.undp.al.org). 

/portali DurresLajm/

Na bëni like në facebook!: 

Lajme nga e njëjta kategori

   Kryetari i Këshilltarëve të PD në bashkinë e Tiranës, Kreshnik Çollaku u shpreh se protesta e së shtunës do të jetë më masivja që ka n

   Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi të mërkurën në darkë se ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj do dorëhiqet dhe kjo është vetëm çë

   Ish-kryeministri Sali Berisha theksoi mbrëmjen e sotme se me emërimin e Fatmir Xhafajt si ministër i Brendshëm, komandanti i përgjiths

   Kreu i PD-së, Lulzim Basha, në një deklaratë për mediat u shpreh se njerëz të Xhafajt dhe Ramës i kanë ofruar 200 mijë euro dëshmitari

   Mandati i ambasadores së BE-së, Romana Vlahutin zyrtarisht mbaron në gusht të vitit 2018-të, por me sa duket është emëruar pasardhësi

Deputeti i PD, Oerd Bylykbashi ka thënë se protesta e opozitës në 26 Maj do jetë paqësore dhe demokratike duke hedhur poshtë zërat se mun

Gjykata e Tiranës ka rrëzuar padinë e kryetarit të Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, bërë ndaj kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzi

Kryetari i Partisë Demokratike dega Durrës, Ferdinand Xhaferi, i shoqëruar edhe nga kreu i listës së deputetëve të qarkut Durrës, Oerd By

PD ka mbledhur gjatë ditës së sotme grupin parlamentar, tre ditë para protestës së paralajmëruar kundër qeverisë, ku do të kërkohet largi