Durrës, gjykata jep masat e sigurisë ndaj 3 zyrtarëve të ARRSh-së

16/10/2020 - 19:59

Gjykata e Shkallës së Parë Durrës ka dhënë masat e sigurisë për 9 zyrtarë të ARRSH-së, të cilën u ndaluan për "Shpërdorim detyre".

Kështu Gjykata ka lënë në masën e sigurisë "Arrest shtëpie’ shtetasin Agron Hasa dhe me "Detyrim paraqitje" Kastriot Braha dhe Lekë Tushaj.

Gjyqi për masat e sigurisë ka nisur në orën 13:30 dhe sapo ka perfunduar.

Në Operacionin e Policisë në Durrës u vendosën në pranga 9 zyrtarë dhe biznesmenë.

Arrestimet e tyre janë bërë për një sërë akuzash.

Faktet mbi të cilin është regjistruar ky procedim kanë të bëjnë me një sërë aksidentesh automobilistike që kanë ndodhur në rrugën nacionale Plepa Kavajë dhe konkretisht në kilometrin e  tretë, ndodhet një pikë furnizimi me karburant, i cili dyshohet se është ndërtuar dhe ka marrë leje në kundërshtim me ligjin, Kodin Rrugor  LIGJ 8387 /1998, i ndryshuar me Ligjin Nr.10 488, datë 5.12.2011 dhe VKM Nr.153 datë 07.04.2000 ‘Për miratimin e Rregullores në zbatim të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë’, e ndryshuar VKM Nr. 298, datë 8.4.2015.

Për këtë rast janë kryer hetime ndaj të dyshuarve Agron Hasa,  Kastriot Braha, Aferdita Basha e Dhurata Lazaj si specialiste inxhiniere të ARSH, Spartak Tarkaj, Astrit Zenelaj,  Leke Tushaj  me cilësinë e drejtorëve të drejtorive të ARSh-së, anëtarë të Këshillit Teknik, të cilët kanë konsumuar elemente të figurës së veprës penale të ‘Shpërdorimi i detyrës’, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal dhe të veprës penale të ‘Dhënia e ndihmës për ndërtimin e paligjshëm’, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 199/b dhe 25 të Kodit Penal.

Mbi bazen e këtyre fakteve Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë  Durrës është drejtuar me kërkesë në Gjykatë për caktimin e masave të sigurimit ndaj tyre dhe me datë 14.10.2020 është bërë ekzekutimi i masave të sigurimit të caktuara ndaj shtetasve Agron Hasa, Kastriot Braha , Afërdita Basha, Dhurata Lazaj, Astrit Zenelaj, Spartak Tarka, Lek Tushaj, Rezart Arkaxhiu, Xhevat Vataksi.

Më poshtë deklarata e Prokurorisë së Durrësit:

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës në kuadrin e hetimeve të gjithanshme që po kryen dhe sidomos në hetimin e veprave penale që  kanë të bëjnë me shpërdorimin e detyrës dhe të tejkalimit të kompetencave që ligji i ka ngarkuar punonjësve të administratës shtetërore ka regjistruar çështjen penale për veprën penale ‘Shpërdorimi i detyrës’, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal si dhe për veprën penale të ‘Dhënia e ndihmës për ndërtimin e paligjshëm’, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 199/b dhe 25 të Kodit Penal.

Faktet mbi të cilin është regjistruar ky procedim kanë të bëjnë me një sërë aksidentesh automobilistike që kanë ndodhur në rrugën nacionale Plepa Kavajë dhe konkretisht në kilometrin e  tretë, ndodhet një pikë furnizimi me karburant, i cili dyshohet se është ndërtuar dhe ka marrë leje në kundërshtim me ligjin, Kodin Rrugor  LIGJ 8387 /1998, i ndryshuar me Ligjin Nr.10 488, datë 5.12.2011 dhe VKM Nr.153 datë 07.04.2000 ‘Për miratimin e Rregullores në zbatim të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë’, e ndryshuar VKM Nr. 298, datë 8.4.2015.

Për këtë rast janë kryer hetime ndaj të dyshuarve Agron Hasa,  Kastriot Braha, Aferdita Basha e Dhurata Lazaj si specialiste inxhiniere të ARSH, Spartak Tarkaj, Astrit Zenelaj,  Leke Tushaj  me cilësinë e drejtorëve të drejtorive të ARSh-së, anëtarë të Këshillit Teknik, të cilët kanë konsumuar elemente të figurës së veprës penale të ‘Shpërdorimi i detyrës’, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal dhe të veprës penale të ‘Dhënia e ndihmës për ndërtimin e paligjshëm’, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 199/b dhe 25 të Kodit Penal.

Mbi bazen e këtyre fakteve Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë  Durrës është drejtuar me kërkesë në Gjykatë për caktimin e masave të sigurimit ndaj tyre dhe me datë 14.10.2020 është bërë ekzekutimi i masave të sigurimit të caktuara ndaj shtetasve Agron Hasa, Kastriot Braha , Afërdita Basha, Dhurata Lazaj, Astrit Zenelaj, Spartak Tarka, Lek Tushaj, Rezart Arkaxhiu, Xhevat Vataksi.

Dhe një herë shprehim vendoshmërinë e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës për zbatimin me korrektësi të ligjit me qëllim vënien para përgjegjësisë penale të gjithë atyre punonjësve shtetëror të cilët në mënyrë të kundraligjshme përfitojëe nga funksioni që i është dhënë dhe nxjerrin përfitime materiale për të  tretët ose për vete duke dëmtuar pasurinë shtetërore dhe duke sjellë pasoja të rënda për interesat e shtetit dhe të shtetasve në përgjithësi.

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës ka regjistruar procedimin penal nr. 2512 të vitit 2019, për kryerjen e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës ” dhe “Ndërtimit të paligjshëm”, parashikuar nga nenet 248 e 199/a, i Kodit Penal.

Ky procedim penal është filluar mbi bazë të kallëzimit të shtetasit Bashkim Xhika, banor i këtij pallati.

Në kallezimin e tij të datës 04/12/2019, ky shtetas ngre pretendimin se si pasojë e ndërtimit tej lejes së miratuar nga ana e Bashkisë Durrës, nga 8+1 kat në 10+1, ka ndodhur edhe dëmtimi i godinës duke u mënjanuar. Objekti, pallati 10+1 kat, ndodhet në lagjen nr. 5, rruga “Stefan Dhima”, pallati nr. 8, i ndërtuar nga shoqëria ndërtuese “Ndregjoni”, me investitor shtetasin Osman Peposhi.

Mbi bazen e kesaj eshte administruar akti i konstatimit të kryer në lidhje me këtë godinë i datës 27/11/2019, në të cilin specialistët e Institutit të Ndërtimit, kanë përcaktuar se niveli i dëmtimeve është DS2 (mesatare dhe dëmtime serioze) si dhe kanë parashturar se ”Nga konstatimi vizual shohim një inklinim vertikal të objektit. Të bëhët një vlerësim i thelluar gjeologjik për të parë qëndrueshmërinë e tokës dhe të objektit. Në këtë akt konstatimi, në trajtë formulari tip, në seksionin me titull “Përtej dëmtimit të identifikuar, a aka ndonjë riparim thelbësor/urgjent për ndertesën për të parandaluar dëmtimin e mëtejshëm në të ardhmen”, nga ana e grupit të punës të përbërë nga tre specialistë është klikuar opsioni “nuk e di”, dhe më tej është konkluduar në lidhje me rekomandimet për vlerësim të thelluar, sic edhe u parashtrua me sipër.

Ky akt eshte perpiluar ne momentin menjehere pas termetit dhe nuk eshte akt dhe konkluzion perfundimtare i Prokurorise.

Pas kesaj janë administruar në fashikull, akt ekspertimet, sizmike dhe gjeologjike kjo mbi bazen e rekomandimeve te sjella nga grupi i punes qe ka perpiluar aktin e konstatimit.

Gjithashtu, është vendosur kryerja e ekspertimit teknik gjodet për të përcaktuar nivelin e  inklinimit të objektit dhe qëndrueshmërinë e objektit.

Pas administrimit të këtyre tre akteve të ekspertimit, përfshirë edhe atë teknik-gjeodet, të cilat janë përcaktuar si të domosdoshme për tu kryer nga specialistët që kanë hartuar aktin e konstatimit, është vendosur kryerja e aktit të ekspertimit teknik nga specialistët-inxhinierë ndërtimi me qëllim për t’i dhënë pëgjigje pyetjeve që kanë të bëjnë me llojin e dëmtimeve, shkakun e dëmtimeve dhe në lidhje me vijimësinë e strukturës-ndërtesës pallat, nëse mund të jetë apo jo i banueshëm në të ardhmen.

Në pyetjet drejtuar ekspertëve janë edhe ato që kanë të bëjnë me disa vecori në ndërtimin e objektit tej lejes së miratuar nga organi kompetent.

Vendimi i ekspertimit është i datës 29/05/2020 dhe akti i ekspertimit i eshte njoftuar banoreve te pallatit nepermjet perfaqesuesit te tyre ligjor, avokatit mbrojtes te caktuar prej tyre qe mbron interesat e tyre ne kete procedim penal.

Ne lidhje me vleresimin si te rrezikshem te pallatit me qellim shmangien e pasojave te mundshme ne jeten dhe shendetin e banoreve te pallatit dhe ndertimeve perrreth apo te njesive te sherbimit eshte bashkepunuar me Drejtorine Vendore te Policise per mbikqyerjen e kesaj ndertese dhe ambjenteve perrreth.

Në vijimësi, banorëve të pallatit, ju janë venë në dispozicion aktet e hetimit të sekuestruara nga ana e oficerit të policisë gjyqësore, sipas kërkesës së kryer nga ana e mbrojtësit të tyre dhe gjithashtu, është marrë kontakt me avokatin e banorëve dhe me disa prej tyre nga prokurori i cështjes ne lidhje me njohjen e tyre me aktet e si dhe me informimin mbi kerkesat qe ato kane paraqitur ne lidhje me rastin.

Ngjarja per te cilen po hetohet eshte sensitive dhe ka demtuar e prekur jo vetem banoret te cilet kane shprehur shqetsimin e tyre per vijueshmerine e hetimit por ka prekur dhe demtuar gjithashtu prokuroret dhe te afermit e tyre duke e bere rastin shume te ndjeshesh dhe me pasoja tejet te renda per vazhdimin e jetes se tyre.

Me te drejte kerkohet venia para pergjegjesise e personave pergjegjes por kjo do te arrihet vetem mbi bazen e nje hetimi te gjithanshem qe per vete natyren e ceshtjes penale kerkon nje shtrirje ne kohe, qe kur eshte aplikuar per lejet e ndertimit, si jane dhene keto leje, si ka filluar te ndertohet dhe mbi te gjitha mbi cilesine e ndertimeve ne keto  objekte.

Institucioni i Prokurorise si dhe institucionet tjera mbeshtetese ne punen e saj sic jane policia dhe institucionet ligjzbatuese po punojne me te gjitha mundesite dhe me angazhim maksimal per venien para pergjegjesise te personave pergjegjes.

Kjo nuk eshte ceshtja e vetme penale per te cilen Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres po heton ne lidhje me fatkeqesine natyrore te termetit te 26 Nentorit 2019.

Per kete kerkojme mirekuptimin tuaj, kjo dhe per shkak dhe te gjendjes se jashtezakonshme qe po kalojme, se per asnje cast nuk do te mungoje impenjimi maksimal i prokuroreve per ushtrimin e detyres, duke u mbeshtetur ne parimet e zbatimit te drejte e korrekt te ligjit, per te vene ne vend te drejten dhe per te vene para pergjegjesise personat te cilet kane perfituar ne menyre te padrejte.

Gjithashtu Prokuroria kerkon bashkepunimin e te gjithe personave te cilet jane te prekur nga kjo fatkeqesi apo te tjereve, qe ne rruge proceduriale, te paraqesin cdo te dhene apo fakt qe ato disponojne apo dyshime qe kane se persona te caktuar po perfitojne ne menyre te padrejte dhe ne shkelje te ligjit me qellim venien e tyre para pergjegjesise ligjore.

Edhe njehere ju konfirmojme angazhimin maksimal te prokuroreve dhe oficereve te policise gjyqesore per hetimin e ktyre ceshtjeve penale dhe dergimin ne Gjykate te personave pergjegjes.

/portali DurresLajm/

Na bëni like në facebook!: 

Lajme nga e njëjta kategori

Sot (27.10.2020), Prefekti i Qarkut Durrës Roland Nasto zhvilloi një takim pune me anëtarët e Task-Forcës për monitorimin, kontrollin, in

7 mësues të shkollës 9 vjeçare “Sotir Gurra” në Korçë kanë rezultuar pozitiv me Covid-19.

Nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Durrës z.Roland Nasto njëkohësisht dhe Kryetari i Komitetit Rajonal Antitrafik u zhvillua sot një tak

Pavarësisht se kishte dhënë dorëheqjen si gjyqtar, KLGJ ka vendosur sot shkarkimin e Shkëlqim Mirit, gjyqtari i dënuar për korrupsion.

Floresha Rasha, edhe pse pas shtatë vitesh lufte në Siri, preku sot tokën shqiptare, është përballur me refuzimin e familjes së saj.

Muharrem Xhepexhiu, mjeku nga Lushnja ka ndërruar jetën ditën e sotme për shkak të koronavirusit.

Administratorja e kompanisë “Albtek-Energy” shpk, Stela Gugallja, e cila zotëron inceneratorin e Elbasanit, i përgjigjet akuzave të kreut

Në 24 orët e fundit, në Durrës janë regjistruar 26 raste të reja me Covid-19.

Ditën e premte, më datë 30 tetor, Këshilli Bashkiak i Durrësit do të zhvillojë mbledhjen e radhës, me mjete të komunikimit elektronik.

Shtatë persona kanë humbur jetën nga kronavirusi sot në vend, duke shënuar numrin më të lartë të vdekjeve në 24 orë që nga fillimi i pand