E sëmura me kancer: Ja si përmbaruesit më nxorën në shi, për të na marrë shtëpinë!