Tatimet: Moslëshimi i faturës dhe dëftesës tatimore dënohet me gjobë të barabartë me 100% të tatimit të padeklaruar

19/03/2019 - 11:10

Moslëshimi i faturës tatimore, dëftesës tatimore apo і faturës tatimore me TVSH, dënohet me gjobë të barabartë me 100% të tatimit të padeklaruar. Ky informacion, i publikuar në rubkrikën e “Tatimet këshillojnë” u drejtohet të gjithë taksapaguesve, të cilët duhet të bëjnë kujdes me moslëshimin e faturës dhe dëftesës tatimore.

Tatimi dhe kamatëvonesat përkatëse llogariten dhe paguhen në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9920, date 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar apo i ligjeve specifike tatimore.

Për tatimpaguesit që kryejnë shkelje të përsëritur të moslëshimit të faturës, përveç penalitetit si më sipër, gjithashtu ndërmerren edhe masa të tjera:

• Tatimpaguesi që nuk është i regjistruar për TVSH-në, në momentin kur konstatohet shkelja e përsëritur, regjistrohet për TVSH-në;
• Tatimpaguesi i regjistruar për TVSH-në dhe Tatimin e Thjeshtuar të Fitimit, në momentin kur konstatohet shkelja e përsëritur, regjistrohet për Tatimin mbi Fitimin;
• Tatimpaguesi i Tatimit mbi Fitimin përfshihet menjëherë në listën e subjekteve me risk për efekt të analizës së riskut.

Në rast konstatimi të mospërmbushjes së detyrimit për lëshimin e dokumenteve tatimore, tatimpaguesit i llogaritet TVSH-ja në masën që ky mall do të tregtohej me pakicë për konsumatorin final, si dhe dënohet me gjobë në masën 100% të vlerës së TVSH-së të llogaritur që i përket vlerës së shitjeve, që tejkalojnë kufirin e lejuar për shitjet me kupon tatimor.

Mosmarrja e kuponit tatimor

Blerësi ose përfituesi i shërbimit, i cili gjatë kontrollit rezulton se nuk disponon kupon tatimor për mallrat ose shërbimet e blera, në një distancë jo më shumë se 30 metra nga vendi i daljes së njësisë së shitjes së mallit ose shërbimit, dënohet me një gjobë prej 1 000 lekë.Konstatimi, shqyrtimi dhe dënimi i shkeljes bëhet nga organet e administratës tatimore të juridiksionit, ku kryhen shkeljet.

Pengimi i kontrollit ose i hetimit tatimor

Tatimpaguesi i cili, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, pengon ushtrimin e të drejtave të Administratës Tatimore për kontrollin apo hetimin tatimor, dënohet me një gjobë prej 100,000 lekë për biznesin e vogël dhe 1,000,000 lekë për bizneset e tjera.

Në rast se organet tatimore kanë të dhëna të besueshme se tatimpaguesi fsheh informacione për gjendjen e tij ekonomike-financiare, organet tatimore kanë të drejtë që në mjediset e ushtrimit të veprimtarisë së tij, t’i sekuestrojnë dokumentacionin tatimor, pajisjet kompjuterike dhe fiskale, si dhe mjete të tjera të mbajtjes së dokumentacionit të tatimpaguesit, që përmbajnë apo mund të përmbajnë informacion tatimor dhe që ka të bëjnë me të ardhurat, shpenzimet, aktivet dhe pasivet, si dhe marrëdhëniet financiare me palë të treta.

/portali DurresLajm/

Na bëni like në facebook!: 

Lajme nga e njëjta kategori

Në krahasim me një vit më parë, çmimet e qirave në Tiranë kanë shënuar rritje.

Sa herë që një shtet përfshihet në kriza politike, që shoqërohen me pasiguri për të ardhmen, monedha e vendit është ajo që e pëson, duke

Është shpresëdhënës fakti se shqiptarët janë arsimdashës, në atë masë se gjysma e atyre që kursejnë, e bëjnë për shkollën.

Shqipëria regjistroi nivelin më të lartë të kredive me probleme (NPL) të sektorit të saj bankar nga 17 vende në Evropën Qendrore, Lindore

Nga data 25 qershor 2019, Banka e Shqipërisë do të hedhë në qarkullim monedhën e re metalike shqiptare me vlerë nominale 10 lekë, me kurs

Emigrantët kanë sjellë pranë të afërmëve të tyre në Shqipëri 150 milionë euro në tre muajt e parë të vitit, një shumë që është pothuajse

Ditën e sotme, Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, shqyrtoi projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes me Mbre

Nëse avioni juaj vonohet më shumë se tre orë, keni mundësinë që të kërkoni kompensim, teksa kompanitë gjithnjë e më shumë po detyrohen që

Ndërtimi i by pasit të Fierit është një histori e komplikuar si shumica e investimeve publike në Shqipëri, por punimet në 22 kilometrat e

Më pak sipërmarrës po marrin iniciativën që të hapin një biznes të ri në Shqipëri.