Durrës, përfundon programi ReLOaD, të rinjtë prezantojnë rezultatet e 10 anketave në komunitetet e tyre

DurresLajm WEBTV