Probleme edhe te shoqata e të verbërve në Durrës

DurresLajm WEBTV