156 persona të cilët vuajnë dënimin në paraburgimin e Vlorës kanë nënshkruar një peticion të cilin ia drejtojnë deputetëve të kuvendit të Shqipërisë.

Të burgosurit i kërkojnë deputetëve të  miratojnë amistinë penale. Ata shkruajnë se janë aftësuar dhe kanë përfunduar edhe kurset profesionale.

Ata kërkojnë lirim të të burgosurve me dy vite, ulje të dënimit të personave të cilët amnistia penale jua jep këtë të drejtë dhe përfshirjen në amnisti edhe të GJKKO-së.