Lideri i OKB-së, Ban Ki-Moon i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së që të reduktojë numrin e vëzhguesve të paarmatosur ushtarakë në Siri…

Lideri i OKB-së, Ban Ki-Moon i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së që të reduktojë numrin e vëzhguesve të paarmatosur ushtarakë në Siri…

Lideri i OKB-së, Ban Ki-Moon i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së që të reduktojë numrin e vëzhguesve të paarmatosur ushtarakë në Siri…

Lideri i OKB-së, Ban Ki-Moon i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së që të reduktojë numrin e vëzhguesve të paarmatosur ushtarakë në Siri…

Lideri i OKB-së, Ban Ki-Moon i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së që të reduktojë numrin e vëzhguesve të paarmatosur ushtarakë në Siri…

Lideri i OKB-së, Ban Ki-Moon i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së që të reduktojë numrin e vëzhguesve të paarmatosur ushtarakë në Siri…