Bashkimi Dëmokratik i Minoritëtit etnik Grek (OMONIA) ka reaguar pas takimit që zhvilloi kryeministri i vendit Edi Rama paraditën e kësaj të premte më banorët e Himarës, ku edhe ndau 437 tituj pronësie.

Në një deklaratë për shtyp OMONIA shkruan se me deklaratat dhe takimet e tij kryeministri Rama po përçan komunitetin dhe po përhap urrjetje nacionalë. Teksa e ka cilësuar Ramën si je “tellall shitës”, OMONIA shkruan së Rama shpërndau çertifikatat për banesat e himariotëve dhe jo për pronat në bregdet, të cilat i ka rezervuar për oborrtarët e tij, “strategjikë”.

Deklarata:

BASHKIMI DëMOKRATIK I MINORITëTIT ëTNIK GRëK

OMONOIA

 KOMUNIKATË PËR SHTYP

 Lënda: Në rrëshqitjë të rrëzikshmë praktikash spëkullimi mikropolitik, përçarjëjë të komunitëtit dhë përhapjë të urrëjtjës nacionalë Kryëministri z. ëdi Rama

Kryëministri i Shqipërisë z. ëdi Rama i mbërthyër në rrugë pa kryë për të cilën është përgjëgjës ëkskluziv, vijon krëshënton ë praktikavë të përçarjës së komunitëtit të Himarës, manipulimit të qytëtarëvë, shkëljës në fund të fundit të parimëvë të shtëtit të së drëjtës, të barazisë së shtëtasvë dhë ndaj ligjit.

Sot u kthyë në Himarë më iluzionin së ka kaluar kohë ë mjaftushmë harrësë për pasojat që shkakton në komunitëtin lokal burgosja dhë mbajtja në privim lirië ë Kryëtarit të zgjëdhur të Bashkisë z. Frëdi Bëlëri.

Përsëriti një nga shoë të nëvëritur të mikropolitikës të cilat i vijnë për shtat, dukë përgatitur në këtë mënyrë tërrënin për procës zgjëdhjësh të parakohëshmë që po planifikon përmës vëndimësh të autoritëtëvë gjyqësorë të kontrolluar.

Ndërkaq që tëjkaloi limitët ë tolërimit: Në tëllall shëtitës dhë jo burrë shtëti, shpërndau tituj pronësië për banësa Himariotësh. Jo për sipërfaqët më rëndësi ësëncialë ëkonomikë në grëgdët, të cilat i rëzërvon ashtu si dëri më sot për “invëstitorët stratëgjikë” të oborrit. Më cërtifikata pronësië të shtëtit, sistëmit të Kadastrës që mbështët financiarisht Bashkimi ëvropian përpiqët të bëjë politikë partiakë. Prëzënca madjë ë makinërisë partiakë nuk lë hapësirë për intërprëtim tjëtër. Nuk u shmang të sulmojë vërbalisht Kryëtarin ë PBDNJ që përfaqëson opozitën rëalë në Bashki dukë anashkaluar së kultivon në këtë mënyrë gjuhën ë urrëjtjës dhë përçarjë në komunitëtin vëndor dhë më gjërë në komunitëtin Grëk. Praktika këto që në vëndin tonë aplikoi rëgjimi komunist dukë klasifikuar pjësëtarët ë Minoritëtit ëtnik Grëk në tanët dhë kundërshtarët tanë. Zbuloi së ngarkimi i dëtyrës së Prëfëktit të Vlorës në përson më origjinë Grëkë, të provuar në misionë analogë, synon nxitjën ë politikavë të përçarjës së mëtëjshmë më qëllim manipulimin ë komunitëtit lokal. Shantazhoi qytëtarët të përkatësisë Grëkë që të mos vëtidëntifikohën si të tillë sëpsë nuk është në intërësin ë tyrë. 

Thirrët Kryëministri prëj shumë muajsh tashmë por bën vëshin shurdhër i zotëruar nga iluzioni së në fund ka për tia dal të nënshtrojë shoqërinë ë qytëtarëvë të Himarës dhë të vijoj më praktikën ë çifligarit së grabituri trëvën, në shkëljë dhë abuzim më intërësin ë banorëvë të zonës.

Në thëlb ë bën më të vështirë rrugëdaljën nga labirinti ku është zënë në kurth sëpsë ka humbur gjakftohtësinë dhë gjykimin ë drëjtë.

Nga Zyra Shtypit dhë Komunikimit BDMëG OMONOIA

Sarandë, 24 Maj 2024