Çrregullimi obsesiv-kompulsiv ose OCD është një çrregullim psikiatrik i karakterizuar nga manifestimi i obsesioneve, domethënë imazheve, ideve ose fjalëve që paraqiten në mënyrë dërrmuese në mendjen e individit.

Individi, në pamundësi për të menaxhuar obsesionet, përpiqet të zbatojë detyrime ose sjellje të përsëritura për të “liruar mendjen”.

I ashtuquajturi ”mendimi magjik” është shumë i zakonshëm në çrregullimin obsesiv-kompulsiv.

Ky mendim i referohet besimit se nëse veprimet nuk ndërmerren në mënyrë të përsëritur, diçka serioze mund të ndodhë.

Në përgjithësi me obsesionin lidhen ngjarje negative. Lidhja midis obsesioneve dhe detyrimeve krijon një rreth të vërtetë vicioz që mund të ndërhyjë ndjeshëm në jetën e përditshme të individit. OCD tenton të bëhet kronik dhe trajtimi më efektiv duket të jetë terapia cognitive.

Çrregullimi Obsesiv Kompulsiv ose OCD është një gjendje psikiatrike e karakterizuar nga prania e obsesioneve.

Obsesionet i referohen mendimeve, imazheve, ideve ose fjalëve që paraqiten me forcë në mendjen e individit që vuan nga OCD.

Këto mendime apo imazhe përjetohen nga individi si këmbëngulëse dhe të papërshtatshme dhe krijojnë shumë ankth dhe shqetësim. Pacienti përpiqet t’i injorojë ose t’i shtypë këto imazhe me mendime ose veprime të tjera, por me rezultate të dobëta.

Vetëm duke zbatuar detyrimet, domethënë veprime ose mendime të përsëritura, ai mund të zvogëlojë shqetësimin e shkaktuar nga ndërhyrjet obsesive.

Fatkeqësisht, veprimet kompulsive i mbajnë larg mendimet dhe imazhet për një periudhë të kufizuar pas së cilës mendimet dhe imazhet kthehen. Kjo shkakton një rreth vicioz obsesionesh-kompulsionesh që tenton të bëhet kronik.

Çrregullimi Obsesiv Kompulsiv ndryshon nga personi në person. Ashpërsia e tij varet nga faktorë të ndryshëm si intensiteti i simptomave, dëmtimi funksional në jetën e përditshme, kronizmi dhe toleranca ndaj barnave dhe trajtimeve.

Sa më shumë që pacienti beson se mendimet dhe imazhet ndërhyrëse në mendjen e tij janë të vërteta ose bëhen të vërteta, aq më e madhe është prirja e tij për të zbatuar detyrimet dhe aq më e madhe është ashpërsia e çrregullimit.