Sot është Nata e Kadrit, e cila është një ndër netët e bekuara të muajit Ramazan dhe gjendet në dhjetëditëshin e fundit të tij.

Nata e Lejletul Kadrit është nata në të cilën pejgamberi Muhamed, ndërmjet melekut Xhebrail, i kanë zbritur ajetet e para të Kuranit, sipas fesë Islame.

Myslimanët besojnë se në këtë natë, Zoti i bekon të gjithë, i falë të gjitha mëkatet, i pranon të gjitha lutjet, dhe se ëngjëjt zbresin në tokë.

Rëndësia e kësaj natë përmendet edhe në “hadithin”, të cilat janë thëniet e Profetit Muhamed:

Kushdo që  krijon namazin natën e Kadrit, nga besimi i sinqertë dhe duke shpresuar që të arrijë shpërblimet e Allahut (të mos tregohet), atëherë të gjitha mëkatet e tij të kaluara do të falen”.

Myslimanët e respektojnë natën e shenjtë me devotshmëri, lexime dhe lutje, pasi shenjtëria e natës besohet të jetë një kohë shumë e mirë për t’ju përgjigjur lutjeve.

Dhjetë ditët e fundit të Ramazanit konsiderohen një kohë veçanërisht e rëndësishme shpirtërore, pasi çdo ditë mund të jetë Nata e Kadrit, dhe kështu adhuruesit përpiqen të jenë veçanërisht të vëmendshëm gjatë kësaj periudhe.

Disa myslimanë marrin pjesë në një tërheqje shpirtërore të quajtur “itikaf”, ku kalojnë të gjitha dhjetë ditët në xhami duke lexuar Kur’anin dhe duke u lutur.