Dy interpelanca të kërkuara nga opozita janë parashikuar të mbahen këtë të enjte në seancën plenare në Kuvend.

Deputeti demokrat, Ervin Salianji ka kërkuar interpelancë me ministrin e Brendshëm,  Taulant Balla, ndërsa Ina Zhupa me ministren e Arsimit dhe Sportit,  Ogerta Manastirliu.

Rendi i dites i seances plenare:

1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 29.4.2024.
2. Njoftime.
3. lnterpelance me ministrin e Brendshem, zotin Taulant Balla, kerkuar nga deputeti Ervin
Salianji.
4. Interpelance me ministren e Arsimit dhe Sportit, zonjen Ogerta Manastirliu,  kerkuar nga
deputetja Ina Zhupa.
5. Projektligj “Per ofruesin e sherbimeve te lundrimit ajror “Albcontrol”.
6. Projektligj “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.107/2014 “Per planifikimin dhe
zhvillimin e territorit”, te ndryshuar.
7. Projektligj “Per ratifikimin e Konventes per Marreveshjet per Zgjedhjen e Gjykates”.
8. Projektligj “Per ratifikimin e protokollit per ligjin e zbatueshem per detyrimet ushqimore”.
9. Dekret nr. 295, date 24.10.2023, “Per kthimin e ligjit nr. 77/2023 “Per disa shtesa dhe
ndryshime ne ligjin nr. 113/2020 “Per shtetesine” .
I 0. Projektvendim “Per zgjedhjen e kryetarit te bordit te Entit Rregullator te Energjise” .
II. Projektvendim “Per zgjedhjen e nje anetari te bordit te Entit Rregullator te Energjise”.
12. Diskutime per 9eshtje jashte rend it te dites.
III. Ngarkohen sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin
e anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik, si dhe pergatitjen e
dokumentacionit parlamentar qe do te shqyrtohet.