Hekurudha Shqiptare shpall vende vakante për 5 pozicione punësimi

Njësia e Zbatimit të Projektit (PIU) “Vorë – Hani i Hotit” kërkon rekrutimin e këtyre kandidatëve:

  1. 1.Drejtues Projekti
  2. 2.Specialist prokurimi / kontrate
  3. 3.Inxhinier për sigurinë në kantier HSE
  4. 4.Inxhinier elektrik
  5. 5.Specialist mjedisi

Specifikimet e secilit vend vakant mund t’i gjeni duke klikuar në linqet më poshtë:

1. Head_of_PIU_Job Announcement_Job Descriptions

2. Contracts_Procurement_Specialist_Job Announcement_Job Descriptions

3. Health_Safety_Specialist_Civil_Engineer_Job Announcement_Job Descriptions

4. Electrical_Engineer_Job Announcement_Job Descriptions

5. Environmental_and_Social_Specialist_Job Announcement_Job Descriptions

Mund të aplikoni përmes e-mailit duke përmendur në subjekt: kodin e referencës së shpalljes së vendit të lirë në adresën: [email protected]