Presidenti i Partisë Demokratike të Serbisë, Boris Tadic, arriti sot në mëngjes në Dubrovnik, në Samitin e shtatë të Kroacisë, në të cilin nuk marrin pjesë zyrtarët e Serbisë.

Presidenti i Partisë Demokratike të Serbisë, Boris Tadic, arriti sot në mëngjes në Dubrovnik, në Samitin e shtatë të Kroacisë, në të cilin nuk marrin pjesë zyrtarët e Serbisë.Presidenti i Partisë Demokratike të Serbisë, Boris Tadic, arriti sot në mëngjes në Dubrovnik, në Samitin e shtatë të Kroacisë, në të cilin nuk marrin pjesë zyrtarët e Serbisë.Presidenti i Partisë Demokratike të Serbisë, Boris Tadic, arriti sot në mëngjes në Dubrovnik, në Samitin e shtatë të Kroacisë, në të cilin nuk marrin pjesë zyrtarët e Serbisë.Presidenti i Partisë Demokratike të Serbisë, Boris Tadic, arriti sot në mëngjes në Dubrovnik, në Samitin e shtatë të Kroacisë, në të cilin nuk marrin pjesë zyrtarët e Serbisë.Presidenti i Partisë Demokratike të Serbisë, Boris Tadic, arriti sot në mëngjes në Dubrovnik, në Samitin e shtatë të Kroacisë, në të cilin nuk marrin pjesë zyrtarët e Serbisë.