Një studim i ri pretendon se ekziston një shenjë paralajmëruese e zhvillimit të diabetit të tipit 2 shumë përpara se të diagnostikohet.

Sipas ekspertëve, ky tregues është dëmtimi i nervave të kornesë. Neuropatia është një ndërlikim serioz i diabetit të tipit 2, që prek pjesë të ndryshme të trupit, duke shkaktuar dhimbje dhe mpirje në këmbë dhe duar, ndërsa shkakton probleme në muskuj dhe organe.

Humbja e nervit korneal, në veçanti, mund të shkaktojë një sërë problemesh, nga sytë e thatë deri te humbja e shikimit. Dr. Sara Mokhtar dhe kolegët e saj studiuan shëndetin e nervave të kornesë tek njerëzit me diabet, para diabetit ku nivelet e glukozës janë më të larta se normalja dhe njerëzit pa diabet ose para-diabet, pra me metabolizëm normal të glukozës.

Në studim morën pjesë 3,471 persona me një moshë mesatare 59 vjeç, nga të cilët 48.4% ishin meshkuj. Prej tyre, 21% kishin diabet të tipit 2, 14,7% kishin prediabet, ndërsa 64,3% nuk kishin asnjërën nga këto. Rezultatet treguan se madhësia e dëmtimit të fibrave nervore të kornesë u rrit në raport me ashpërsinë e çrregullimit në metabolizmin e glukozës.

Veçanërisht:

Madhësia e dëmtimit të nervit të kornesë ishte 8% më e madhe tek ata me prediabet krahasuar me ata me metabolizëm normal të glukozës dhe

8% më i madh tek ata me diabet të tipit 2 krahasuar me ata me prediabet. Duke krahasuar këto rezultate midis njerëzve që kishin diabet dhe atyre që metabolizonin normalisht glukozën , u duk se ata me diabet përjetuan dëmtime më të rënda nervore.

Nivelet më të larta të sheqerit në gjak u shoqëruan gjithashtu me nivele më të larta të dëmtimit të nervit të kornesë. Në fakt, sa më i lartë sheqeri, aq më i madh është dëmi. Pjesëmarrësit që kishin diabet për një kohë më të gjatë gjithashtu pësuan më shumë dëmtime në nervat e kornesë. Studiuesit arritën në përfundimin se shkalla e dëmtimit të fibrave nervore të kornesë u rrit në proporcion me shkallën e shqetësimit në metabolizmin e glukozës dhe nivelet e sheqerit në gjak.

Dr. Mokhtar përfundoi: “Zakonisht duhen 3 deri në 5 vjet që prediabeti të zhvillohet në diabet të tipit 2. Rezultatet tona tregojnë se nivelet e larta të sheqerit janë në gjendje të dëmtojnë nervat e kornesë shumë kohë përpara se të zhvillohet diabeti i tipit 2. Për më tepër, dëmtimi i nervave të kornesë siguron një tregues i neuropatisë kudo tjetër në trup.

Nëse zbulojmë herët dëmtimin nervor, mund të vonojmë ose parandalojmë problemet që ai shkakton,duke rezultuar në një përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së jetës. Nevojiten më shumë kërkime për të vërtetuar se nivelet e larta të glukozës janë shkaku i dëmtimit dhe nëse kontrolli i hershëm i sheqerit në gjak mund të vonojë ose parandalojë këtë dëm”.