Lëvizje në komisariatin e policisë Kavajë.

Gazmend Dermozi ka marrë detyrën si shef komisariati.

Këtë pozicion më herët e ka mbajtur Emiljan Pashaj, i cili ikën Specialist për Narkotikët në Drejtorinë e Përgjithshme.