Edhe pse lindjet tek adoleshentët kanë ardhur në ulje në Shqipëri, pr/ligji për shëndetin seksual dhe riprodhues i hap rrugë lejimit të abortit edhe tek të miturat e grupmoshës 16-vjeçare. Sipas nenit 12 të kësaj nisme, për ndërprerjen e shtatzënisë, adoleshentet mund të abortojnë edhe pa dijeninë e prindërve. 

Nismëtarët e argumentojnë këtë fakt me mundësinë që e mitura mund të përjetojë dhunë në familje nëse merret vesh që është shtatzënë. 

“Të miturat e pamartuara mbi 16 vjeç mund të japin vetë pëlqimin për ndërprerjen vullnetare të shtatzënisë, por të paktën njeri nga prindërit ose kujdestari ligjor duhet te informohen per vendimin e saj. Ky informim nuk do të realizohet nëse e mitura ka arsye bindëse se njoftimi do të çojë në rrezik të qartë të dhunës në familje, kërcënime, detyrim, keqtrajtim ose braktisje”, thotë Ministria e Drejtësisë. 

Po ashtu aborti lejohet të kryhet edhe në rastin kur një femër është më shume se 14-javëshe dhe kjo brenda 3 ditëve kur e konstaton mjeku. 

“Vendimi për ndërprerjen e shtatzënisë merret të paktën 3 ditë pas marrjes së informacionit. Në rast se afati prej 3 ditësh bën që të tejkalohen afatet e përcaktuara në këtë ligj, mjeku mund të vendosë që ky afat të mos respektohet”. 

Aborti lejohet të kryhet vetëm në instancat shëndetësore shtetërore dhe klinikat e licencuara. Po ashtu mjeku specialist obstetër gjinekolog, që në vizitën e parë duhet të informojë gruan për rreziqet mjekësore që sjell ndërprerja e shtatzënisë, si dhe problemet e mundshme shëndetësore të ndërhyrjes mjekësore. 

Në rang global, aborti ka hasur në kundërshti të shumta. Në Shtetet e Bashkuara, afro 20 shtete federale e kanë të ndaluar abortin. Ndërsa Franca ka ligjëruar duke e quajtur të drejtë kushtetuese abortin.