Nga Pol Milo

Institucioni nuk është një ndërtesë apo gratacielë shumëkatëshe siç jemi mësuar ta imagjinojmë. Nuk është diçka fizike. Ai është përtej të prekshmes. Institucioni është një marrëdhënie, një organizim më një qëllim dhe mision të caktuar, në shërbim të një komuniteti. Profesor Artan Kacani me librin e tij të fundit, “Durrësi Urban – Para dhe pas Pavarësisë Kombëtare” dhe “Durrës Urban Historical Atlas” ka bërë pikërisht këtë. Ka ndërtuar një mardhënie të mirë organizuar me ne që bëjmë pjesë në bashkësinë e tij dhe që e ndjemë nevojën për të.

Profesor Artan Kacani, i diplomuar në Itali si urbanist, sjell dy libra mjaft interesantë. Njëri në shqip me titull “Durrësi Urban” dhe tjetri në anglisht “Durrës Urban Historical Atlas” të dy të botuar nga shtëpia botuese 2M, Durrës. Këto dy libra në shqip dhe në anglisht hapin një rrugë të re, jo vetëm për lexuesit shqiptarë por edhe për të huajt. Duke qene se prezenca e turistëve së fundmi është shtuar shumë, ka lindur kjo ide për këtë hapësirë të re.

Në këtë hapësirë të lirë, të pazënë, ka qenë prej kohësh e nevojshme një punë e gjallë.

Profesori urbanist di të lidhë bashkë këta elementë historikë, qytetarë, artistike, arkitektonike, arkeologjike, në funksionin social duke krijuar rrugë frymarrje për idetë e reja. Marketingu territorial i Artan Kacanit shquhet për vizionin e tij të veçantë në promovimin dhe përmirësimin e imazhit të territorit durrsak. Duke u nisur nga idetë e tij, ai e shikon territorin si një markë, si një brand, duke përdorur strategji inovative për të theksuar vlerat dhe potencialet e këtij territori.

Kacani, nëpërmjet marketingut territorial, kërkon të identifikojë dhe të komunikoje identitetin e një territori në mënyrë të njëanshme dhe frymëzuese. Ai përdor instrumente të marketingut për të rritur imazhin dhe ndikimin në zonë, duke e bërë atë një destinacion të dëshiruar për vizitorët, investitorët dhe banorët.

Nëpërmjet përdorimit të teknologjisë dhe medias, Kacani promovon ngjarje, atraksione kulturore dhe natyrore, si dhe inisiativa që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik, social dhe turistik të territorit. Ai synon të përcjellë një histori unike dhe të jashtëzakonshme të këtij territori në mënyrë që të tërheqë vëmendjen dhe interesin e audiencave të ndryshme.

Marketingu territorial i Artan Kacanit është një përpjekje për të krijuar një imazh pozitiv dhe të fuqishëm, duke investuar në elemente si identiteti dhe trashëgimia kulturore, zhvillimi ekonomik, dhe promovimi i potencialeve të vendit. Përmes këtij vizioni dhe angazhimi, ai shkon përtej thjesht një strategjie marketingu, duke ndikuar në mënyrë thelbësore në zhvillimin dhe perceptimin e një territori nga publiku.

Marketingu territorial, perceptohet si institucion, paraqet si një strukturë që ka për qëllim përmirësimin dhe promovimin e imazhit të një territori në mënyrë të qëndrueshme dhe të koordinuar. Ky lloj institucioni është i përqendruar në zhvillimin e një strategjie të qëlluar për të rritur ndikimin dhe tërheqjen e vëmendjes drejt një zone specifike.

Në shumicën e rasteve, një institucion i specializuar në marketing territorial koordinon veprimet dhe përpjekjet e shumë aktorëve të ndryshëm, përfshirë autoritetet vendore, bizneset lokale, operatorët turistikë, shoqërinë civile dhe sektorin publik. Ky institucion ka një rol të rëndësishëm në hartimin dhe zbatimin e një strategjie afatgjate që synon të avancojë zhvillimin ekonomik, kulturor dhe social të territorit.

Një institucion i marketingut territorial merret me identifikimin dhe promovimin e unikalitetit të një zone, përfshirë vlerat kulturore, natyrore dhe ekonomike. Kjo përfshin përdorimin e teknologjisë, mediave, dhe ngjarjeve që mund të përmirësojnë imazhin dhe reputacionin e territorit në sytë e audiencave të ndryshme.

Në nivelin e vendit tonë, këto institucione mund të krijohen si pjesë e strategjive të zhvillimit, duke shërbyer si motorë për tërheqjen e investimeve, turizmit, dhe zhvillimit të përgjithshëm të një rajoni. Roli i tyre është i thelbësuar në koordinimin e përpjekjeve dhe krijimin e një identiteti të qëndrueshëm dhe të forcuar për territorin që ata përfaqësojnë. Ata kanë norma, vlera dhe procedura të përbashkëta që përcaktojnë sjelljen dhe funksionimin e tyre. Institucionet ndihmojnë në ruajtjen dhe transmetimin e njohurive, vlerave dhe praktikave nga një brez në tjetrin dhe luajnë një rol të rëndësishëm në stabilitetin dhe zhvillimin e një shoqërie.

Çështjet që ai trajton kanë të bëjnë me probleme sociale, për ambiente publike biblioteka, salla, duhet folur për nevojën për hapësira më të mëdha në drejtim të zhvillimit dhe të zgjerimit të qytetit dhe në zonën më rurale.

– Institucioni social që po dua të krijoj, – shprehet ai, – është një krah i fortë për kolegët dhe artistët e qytetit, është një rizbulim i mirëqenies urbane!

Pikërisht këtë synon të bëjë Prof. Artan Kacani, të forcojë një institucion për të koordinuar dhe për të lidhur madhëniet organizative jo vetëm të komunitetit të brendshëm apo turistik, por edhe për të krijuar standarte të reja sipas direktivave europiane, ku kushdo mund të ndihet në mjedis si i shtëpisë dho jo i huaj, ku dëshirat dhe ndjesitë të jenë në përputhje me rregullat e zhvillimit të moralit dhe të kënaqësive të estetikës urbane.

Sepse, fundja fundit, urbanizmi përfshin edhe një faktor të kënaqësisë së jetës të cilën ja vlen të shijohet. Ndaj na takon sadopak ta zbulojmë edhe ta përmirësojmë në mënyrë që perditshmeria jonë jetike të jetë më e përshtatshme me modelet më të përsosura bashkëkohore.