Të gjitha aktivitetet eksploruese të Ocean Gate janë pezulluar. Kjo masë u mor pas fundosjes së Titanit muajin e kaluar, që rezultoi në humbjen e jetës së pesë personave në fund të Atlantikut, duke përfshirë edhe CEO-n e kompanisë.

OceanGate ka pezulluar të gjitha aktivitetet eksploruese dhe tregtare,” thotë kompania në krye të faqes së saj zyrtare të internetit.

Mirëpo, faqja ka ende përshkrime dhe oferta për misionet që ndërmerr, duke përfshirë turneun e mbytjes së Titanikut.