Mycoplasma pneumoniae mbetet në qendër të vëmendjes pasi një studim i publikuar së fundmi nga shkencëtarët në Kinë hedh më shumë dritë mbi sëmundjen që ka nxitur një shpërthim midis të miturve në vendin aziatik, si dhe shpërthime në pjesë të Shteteve të Bashkuara, Shteteve dhe vendeve evropiane.

Në veçanti, një studim i publikuar së fundmi në revistën shkencore Frontiers in Pediatrics, nga ekipe shkencore nga Universiteti i Pekinit dhe Spitali Universitar Hefei, zbulon një faktor të padiskutueshëm që duket se ndikon në rezultatin e pneumonisë së mikoplazmës tek fëmijët. Kjo është atopi, pasi kushtet në të cilat fëmija shfaq alergji ndaj disa substancave në mjedis i atribuohen mjeksisht – mund të jetë një alergjen i thithur, si pluhuri ose zbokthi i kafshëve, mund të jetë një alergjen ushqimor ose sintetik.

Studimi u fokusua nëse fëmijët me alergji paraqesin një pamje më të rëndë kur marrin pneumoni mikoplazmatike krahasuar me fëmijët joatopikë (alergjikë).

Shkencëtarët kryen një analizë retrospektive të 539 fëmijëve, të moshës 3 deri në 14 vjeç, të cilët ishin shtruar në spital me Mycoplasma pneumoniae në Spitalin e Parë të Asociuar të Universitetit Mjekësor Anhui nga janari 2018 deri në dhjetor 2021. Nga këta, 195 ishin alergjikë dhe 344 jo-atopike. Gjithashtu prej tyre, 204 kishin pneumoni mikoplazmatike rezistente dhe 335 pneumoni të përgjithshme. Përveç kësaj, u analizuan demografia, karakteristikat klinike, gjetjet laboratorike dhe trajtimet klinike.

Siç u vërejt, dukshëm më shumë djem me pneumoni mikoplazmatike ishin alergjikë sesa fëmijët e sëmurë joalergjikë. Gjithashtu, fëmijët me atopi shfaqën një formë më të rëndë të sëmundjes me temperaturë të zgjatur, shtrimin në spital, komplikime jashtë sistemit të frymëmarrjes, astmë, nevojë për trajtim me steroide dhe oksigjen, si dhe nivele të rritura të IgE (imunoglobulinës). Gjithashtu u vu re se fëmijët atopikë me pneumoni mikoplazmatike rezistente kishin simptoma më të rënda se fëmijët joatopikë me formën e zakonshme të pneumonisë mikoplazmatike.

Së fundi, analizat e mëtejshme specifike treguan lidhje të forta midis atopisë dhe parametrave të ndryshëm si gjinia mashkullore, kohëzgjatja e qëndrimit në spital, kohëzgjatja e temperaturës, niveli i IgE, fishkëllima, pneumonia lobare, pneumonia refraktare dhe terapia me oksigjen, hormonet ose bronkoskopia.