Hëna më e madhe dhe më e ndritshme e vitit do të jetë pikërisht kjo e mbrëmjes së sotme.

Do të jetë një shans i rrallë për të parë atë që njihet si “Hëna blu”. Rasti i fundit ishte në vitin 2009.

Hëna nuk do të ketë ngjyrën blu, por është quajtur kështu vetëm sepse ky fenomen nuk bën pjesë në skemën e zakonshme të Hënave, pasi ndodh kur në një vit ka 13 Hëna të plota në vend të 12 të zakonshmeve.