Silvio Gonzato ditën e sotme u emërua ambasador i Bashkimit Europian në Shqipëri. Ai do të marrë zyrtarisht detyrën ditën e nesërme, 1 dhjetor 2023.

Gonzato e filloi karrierën e tij në BE në vitin 1988. Deri vonë, ai ka qenë Ambasador, Zëvendës Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Kombet e Bashkuara në Nju Jork.

Ai ka qenë më parë Drejtor për të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë në Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm (EEAS).

Në këtë cilësi, ai ishte përgjegjës për organizimin dhe përmbajtjen e të gjithë dialogëve dhe konsultimeve në lidhje me BNJ ndërmjet BE-së dhe vendeve partnere (mbi 40 prej tyre), zhvillimin e udhëzimeve të politikave dhe udhëzimet për delegacionet dypalëshe dhe shumëpalëshe të BE-së në çështjet që kanë të bëjnë me Mbështetjen e HR dhe demokracisë.


Ai ishte gjithashtu përgjegjës për aktivitetet e vëzhgimit të zgjedhjeve.

Në shtator 2015 ai u emërua Drejtor për Marrëdhëniet Ndërinstitucionale, Koordinimin e Politikave dhe Diplomacinë Publike në EEAS. Përgjegjësitë e tij mbulonin marrëdhëniet me të gjitha institucionet e BE-së dhe përfaqësimin e EEAS në negociata që kanë implikime institucionale ose ligjore, duke përfshirë sanksionet.

Ai ishte përgjegjës për koordinimin e të gjitha dosjeve politike dhe legjislative dhe përgatitjen e mbledhjeve të Këshillit të Punëve të Jashtme. Ai ishte gjithashtu përgjegjës për aktivitetet e diplomacisë publike (duke përfshirë promovimin e çështjeve kulturore në marrëdhëniet e jashtme të BE-së), çështjet e komunikimit strategjik.