Një orë nga nisja e provimit me zgjedhje, tezet janë publikuar në rrjetet sociale.

E njëjta gjë ndodhi edhe me tre provimet e tjera të maturës.