Rritet çmimi i ujit për qytetarët e Vlorës dhe të rrethinave. Nga 45 lekë për m3 çmimi i ri i ujit rritet në 60 lekë/m3 për klientët familjarë.

Në një vendim të publikuar në fletoren zyrtare bëhet me dije se Komisioni Kombëtar Rregullator vendosi miratimin e tarifave për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Vlorë sh.a., si më poshtë: