Këshilli i Ministrave ka vendosur gjatë mbledhjes së të enjtes hapjen e Ambasadës shqiptare në Sarajevë, në Bosnjë dhe Hercegovinë. 

Mësohet se shpenzimet përballohen nga buxheti i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, miratuar për vitin 2024. 

Vendimi i qeverisë: 

V E N D O S I: 

Hapjen e misionit diplomatik “Ambasadë” të Republikës së Shqipërisë në kryeqytetin e Bosnjë dhe Hercegovinës, Sarajevë. 

Për hapjen e këtij misioni diplomatik, shpenzimet përballohen nga buxheti i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, miratuar për vitin 2024.