Shtyhet vendimi për çështjen e “21 Janarit”, seanca e radhës publike në Gjykatën e Lartë.

Shqyrtimin e çështjes me nr. 70022-00558-00-2023 akti, me datë regjistrimi 13.09.2023, në seancë gjyqësore me praninë e palëve më datë 12 Mars 2024, ora 13:00. Urdhërohet sekretaria pranë Gjykatës së Lartë që të njoftojë palët pjesmarrëse në gjykim”, thuhet në njoftimin zyrtar të Gjykatës.