Pjesa më e madhe e Fininvest shkon për Pier Silvio dhe Marina Berlusconi. Duke marrë të gjithë kuotën e disponueshme, dy fëmijët e parëlindur të Berlusconit së bashku arrijnë 53% të grupit me kuota të barabarta.

Një trashëgimi prej 100 milionësh për vëllain e tij Paolo Berlusconi. Një trashëgimi prej 100 milionësh shkon për Marta Fascina dhe një prej 30 milionësh për Marcello Dell’Utri.

Letra për fëmijët: “Faleminderit, shumë dashuri për të gjithë ju, babai juaj”. Kështu Silvio Berlusconi, në testamentin e tij duke falënderuar fëmijët e tij pasi kishte dhënë dispozitat në lidhje me Marta Fascina dhe Marcello Dell’Utri, “Për të mirën që i doja dhe për atë që më donin”.

Teksti gjendet në një zarf të pavulosur, datë Arcore 19 janar 2022 me mbishkrimin për fëmijët e mi që përmban një fletë letre me kokë të përbërë nga dy fasada të shkruara me bojë të zezë, dhe gjithsej ka pesëmbëdhjetë rreshta.

Silvio Berlusconi, kur shkroi letrën, po shkonte në San Raffaele. “Të dashur Marina, Pier Silvio, Barbara dhe Eleonora, po shkoj në San Raffaele, nëse nuk kthehem, kini parasysh sa vijon”, ka shkruar ai duke treguar donacionet për vëllain e tij, Fascina dhe Dell’Utri.

Vendimi për Fininvest dhe asetet e tij ishte marrë tashmë në vitin 2006. Më 2 tetor, Silvio Berlusconi shkroi testamentin e tij me dorë në një fletore të verdhë me titullin Villa San Martino. Njëmbëdhjetë rreshta në një fletë dhe dhjetë në një tjetër për vullnetin e tij, me një stil të thatë dhe të qartë.

“Aksionet e disponueshme ua lë në pjesë të barabarta fëmijëve të mi Marina dhe Pier Silvio. Të gjithë pjesën tjetër ua lë në pjesë të barabarta 5 fëmijëve të mi Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora dhe Luigi”. Në vitin 2020 ai shtoi dispozitat në favor të vëllait të tij.

“Marina Berlusconi, kryetare e Bordit të Drejtësisë, dhe Pier Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi dhe Luigi Berlusconi, drejtorë, pasi kanë marrë leximin e testamentit të babait të tyre Silvio Berlusconi, informojnë se tregojnë se asnjë person nuk do të mbajë kontroll indirekt mbi Fininvest SpA, e ushtruar më parë nga vetë babai”. Kjo mund të lexohet në një njoftim për shtyp nga Fininvest.

“Noteri që ka lexuar testamentin do të kryejë detyrimet ligjore në orët në vijim”, përfundon shënimi.

Aksionet e listuara të familjes Berlusconi janë në rënie në bursë pas leximit të testamentit të Kalorësit. Në Mfe, sipas analistëve, fitimi po bëhet pasi aksionet ishte rritur javët e fundit me Bursën që spekulonte për një shitje të mundshme. Një hipotezë që gjithmonë është mohuar kategorikisht nga familja Berlusconi.