Ardhja në jetë e një fëmije sjell shumë ndryshime në një familje të re. Për nënat e reja sigurisht ajo ndikon edhe në trup. Po te baballarët e rinj?

Dikush mund të mendojë se ata pësojnë shumë shumë pak ose aspak ndryshime fizike, por jo.

Një studim i ri ndërkombëtar i botuar në revistën Cerebral Cortex ka identifikuar ndryshime karakteristike në strukturën e trurit të meshkujve pas lindjes së fëmijës së tyre të parë, dhe në veçanti një reduktim i lëndës gri në disa zona kyçe të trurit.

Skanime të MRI në 40 burra

Për zbulimin e ri shkencëtarët përdorën MRI për të studiuar trurin e 40 burrave gjatë dhe pas shtatzënisë së grave të tyre që çoi në lindjen e fëmijës së tyre të parë.

17 burra pa fëmijë shërbyen si një grup kontrolli, dhe studiuesit më pas analizuan skanimet e trurit të të gjithë pjesëmarrësve, duke kërkuar për disa ndryshime që baballarët e rinj ndanë dhe që nuk ishin të pranishme te burrat pa fëmijë.

Nënat e reja

Te femrat, nga studimet e mëparshme dihet se amësia shkakton ndryshime në rrjetet limbike nënkortikale të trurit, të cilat janë të rëndësishme për kontrollin e reagimeve emocionale dhe të sjelljes, mekanizmat e shpërblimit të trurit dhe motivimin.

Asgjë e tillë në trurin e mashkullit. Ajo që u shfaq në baballarët e rinj, megjithatë, ishte një reduktim i lëndës gri të korteksit, veçanërisht në dy zona të trurit.

I pari, i quajtur rrjeti i modalitetit të paracaktuar, është një rrjet truri që kryen shumë funksione, duke përfshirë atë të ndërmjetësimit të aspekteve kritike të prindërimit, të tilla si dashuria dhe kujdesi për fëmijët.

Ulja e volumit

Zona e dytë e prekur nga zvogëlimi i volumit kortikal është ajo që lidhet me sistemin vizual.

Përsëri, një zonë potencialisht e lidhur me kujdesin për pasardhësit, të paktën sipas autorëve të hulumtimit.

“Këto rezultate, thuhet në studim, mund të sugjerojnë se sistemi vizual luan një rol të rëndësishëm për të ndihmuar baballarët e rinj që të njohin fëmijët e tyre dhe të përgjigjen në përputhje me rrethanat, një hipotezë që megjithatë do të konfirmohet nga studimet e ardhshme”.

Një ndryshim i padukshëm

Fakti që ndryshimet e identifikuara nga hulumtimi çojnë në një reduktim të vëllimit të lëndës gri mund të duket disi një efekt negativ ose paradoksal i atësisë, por nuk është ashtu.

Në fakt, këto janë ndryshime praktikisht të padukshme në vëllimin e trurit, të cilat ndoshta tregojnë një përsosje të lidhjeve nervore, dhe për rrjedhojë një përmirësim dhe kalibrim më të madh të funksioneve në të cilat përfshihen dy zonat e trurit.