Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis mirëpriti sot presidentin turk, Rexhep Tajip Erdogan në Pallatin Maximos, ku u nënshkruan 15 marrëveshje.

Nënshkrimet në 15 marrëveshje, memorandume dhe deklarata  të përbashkëta janë nënshkruar nga ministrat dhe zëvendësministrat përkatës, në kuadër të Këshillit të 5-të të Lartë të Bashkëpunimit të Greqisë dhe Turqisë në Athinë.

Këto marrëveshje prekin shumë çështje të cilat nisin nga Arsimi e deri te prodhimi bujqësor, sipërmarrja e deri tek konsultimet për ndërtimin e një ure të dytë në Evros, sipas medias greke, protothema.gr.

1. Marrëveshja në Sektorin e Arsimit

Marrëveshja synon të forcojë bashkëpunimin mes ministrive të Arsimit të Greqisë dhe Turqisë në fushën e arsimit profesional. Bëhet fjalë për njohjen e diplomave të arsimit teknik, shkëmbimin e njohurive dhe përvojës, organizimin e aktiviteteve të përbashkëta arsimore për mësues dhe studentë, shkëmbime studentore.

2. Memorandum në Sektorin elektrik

Memorandumi ka të bëjë me krijimin e një linje të re interkonjeksioni midis Nea Santas dhe Babaeskit, me qëllim përmirësimin e ndërlidhjes elektrike midis Greqisë dhe Turqisë dhe rritjen e vëllimit të fluksit të dyanshëm të energjisë me 600 MW.

3. Memorandumi në Sektorin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme

4. Memorandumi në Sektorin e Eksportit

Ky memorandum ka isi qëllim rritjen e eksporteve të mallrave dhe shërbimeve. Bashkëpunimi përfshin shkëmbimin e praktikave dhe njohurive më të mira, trajnimin e stafit, informacionin dhe lehtësimin në zgjidhjen e problemeve, zhvillimin e programeve të përbashkëta kërkimore në Greqi, Turqi dhe vende të treta.

5. Memorandumi në Sektorin e Investimeve

Memorandumi i referohet bashkëpunimit me synimin për të tërhequr investime. Në këtë kuadër, parashikohet informimi i ndërsjellë për çështje me interes ekonomik, krijimi i një klime të qëndrueshme dhe fleksibël investimi, nxitja dhe zgjerimi i bashkëpunimit ndërmjet bizneseve, si dhe zhvillimi i programeve të investimeve me përfitim reciprok.

6. Memorandumi në Sektorin e Investimeve/Bizneseve

Memorandumi ka të bëjë me bashkëpunimin për të mbështetur komunitetet e biznesit të dy vendeve. Bashkëpunimi përfshin, ndër të tjera, zhvillimin e strategjive për rritjen e misioneve tregtare dhe të biznesit, shkëmbimin e informacionit dhe njohurive, menaxhimin e burimeve njerëzore dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik.

7. Memorandumi në Sektorin e Shërbimeve Sociale 

Memorandumi promovon bashkëpunimin për zhvillimin e strategjive dhe shërbimeve me synim aksesin dhe përfshirjen e barabartë të personave me nevoja të veçanta në rrjetin social. Në këtë kuadër, parashikohet shkëmbimi i praktikave dhe njohurive të mira në fushën e mirëqenies sociale, organizimi i konferencave dhe seminareve për eliminimin e pabarazive, përmirësimi i aksesueshmërisë, kujdesi dhe deinstitucionalizimi i personave me aftësi të kufizuara.

8. Memorandum në Sektorin e Sportit

Ky memorandum zëvendëson Protokollin e mëparshëm të vitit 2013 dhe promovon forcimin e institucionit të Lojërave Olimpike, bashkëpunimin për të luftuar manipulimin e Lojërave, bashkëpunimin dhe shkëmbimet mes federatave kombëtare dhe grupeve sportive.

9. Deklaratë për bashkëpunim në Sektorin e Turizmit 

Të dyja palët njohin rolin e turizmit si një urë bashkëpunimi midis dy popujve dhe kontributin e tij në zhvillimin ekonomik dhe mbështetjen e profesionistëve, bizneseve dhe komuniteteve lokale. Në këtë kuadër, ata bien dakord që Komiteti i Përbashkët i Turizmit të mblidhet çdo vit për të nxitur bashkëpunimin e drejtpërdrejtë të agjencive turistike dhe agjentëve turistikë, për të forcuar shkëmbimin e praktikave dhe përvojave të mira, për të eksploruar mundësitë për investime të përbashkëta turistike, me rezultatin përfundimtar, synimi për rritjen e flukseve turistike.

10. Deklaratë për bashkëpunim në Sektorin e Kërkimit dhe Inovacionit

Ka të bëjë me shkencave të jetës, shëndetësisë, farmaceutikës, agroushqimit, ekonomisë , energjisë së qëndrueshme, materialeve të ndërtimit, kulturës, turizmit dhe industrisë kreative.

11. Deklaratë për mbledhjen e Komitetit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar 

Të dy palët bien dakord për mbledhjen e datës 6 Sesioni i Komitetit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar. Pala turke ka propozuar që ajo të mbahet më 2 shkurt 2024 në Stamboll. Në seancë do të diskutohen çështjet e tregtisë, energjisë, transportit dhe turizmit.

12. Deklaratë për bashkëpunim në fushën e Zhvillimit Rural

Theks mbi përballjen me zjarret në pyje, për të luftuar peshkimin ilegal, nxitja e kërkimit në fushën e zhvillimit rural.

13. Deklaratë për Bashkëpunimin Doganor

Të dy palët konfirmojnë angazhimin e tyre për të zhvilluar më tej bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve doganore. Në këtë kuadër, ata bien dakord për organizimin e seminareve të përbashkëta, shkëmbimin e informacionit dhe praktikave më të mira me qëllim përmirësimin e efikasitetit të shërbimeve doganore, luftimin e mashtrimit, promovimin e sigurisë dhe mbrojtjen e qytetarëve.

14. Deklaratë e Përbashkët për organizimin e Hackathon-it

Të dy palët planifikojnë të organizojnë një konkurs online me pjesëmarrjen aktive të nxënësve të shkollave të mesme, studentëve të arsimit të lartë, bizneseve të reja, dhomave të tregtisë dhe industrisë të dy vendeve. Pjesëmarrësit do të ftohen të paraqesin ide dhe propozime për çështje të mbrojtjes së mjedisit dhe jetës së përditshme në një mjedis urban. Propozimi që do të jepet do të mbështetet nga të dyja vendet për t’u zbatuar.

15. Deklaratë për mbledhjen e radhës të komitetit teknik për urën e 2-të në Evros – EGNATIA

Të dyja palët njohin ecurinë e punimeve të ndërtimit të urës së dytë ndërkufitare në zonën Kipoi – Ypsala, e cila mbikëqyret nga Egnatia Odos SA dhe shpallin mbledhjen e radhës të komiteteve teknike dhe ekspertëve.