Irlanda, selia evropiane e Facebook, ka vendosur një gjobë prej 225 milionë eurosh për WhatsApp për shkeljen e ligjeve të BE-së për privatësinë e të dhënave.

Rezultati i një hetimi të nisur në dhjetor 2018, sanksioni i vendosur fillimisht nga Irlanda u rishikua lart me kërkesë të organeve rregullatore evropiane.

Komisioni Irlandez i Mbrojtjes së të Dhënave (DPC) është kryesisht përgjegjës për mbikëqyrjen e respektimit të Kartës së BE -së për të Drejtat e të Dhënave GDPR.

Aplikacioni i mesazheve nuk do të kishte “përmbushur detyrimet e tij të transparencës” në lidhje me komunikimin me përdoruesit për përdorimin e të dhënave.

Ne nuk pajtohemi me vendimin e sotëm për transparencën që u siguruam njerëzve në 2018 dhe dënimet janë plotësisht joproporcionale. Ne do të apelojmë kundër këtij vendimi”, është komenti mbi gjobën e vendosur nga Irlanda nga një zëdhënës i WhatsApp, i cili thekson se si platforma është e përkushtuar për të siguruar një shërbim të sigurt dhe privat.

Ne kemi punuar për të siguruar që informacioni i dhënë është transparent dhe i plotë dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë”, shtoi ai.