Në një përpjekje të vazhdueshme për të forcuar privatësinë e përdoruesve, WhatsApp ka ndërmarrë një hap vendimtar duke prezantuar funksionin e shumëpritur ‘Screen Lock ‘për versionin e tij në Web. Ky update i ri është krijuar për t’u ofruar përdoruesve mundësinë për të penguar aksesin e paautorizuar në bisedat e tyre në WhatsApp, duke siguruar konfidencialitetin maksimal.

Funksioni ‘Screen Lock’ u jep mundësi përdoruesëve të kyçin aplikacionin, duke minimizuar ndjeshëm rrezikun që individët e paautorizuar të kenë akses në mesazhet e tyre.

Pasi të aktivizohet, përdoruesve do t’u kërkohet të konfigurojnë një fjalëkalim për funksionin “Kyçja e ekranit”. Më pas, ky fjalëkalim duhet të futet sa herë që aksesohet aplikacioni për të parë njoftimet dhe bisedat. Kjo shton një mburojë shtesë kundër shkeljeve të mundshme. Funksioni ‘Screen Lock’ është aktualisht i aksesueshëm në versionin ‘WhatsApp Beta 2.2333.11’ për Web.