Një muaj pas konkurimit të datës 15 dhjetor 2022, janë shpallur fituesit për disa pozicione pune në bashkinë e Durrësit, si: specialistë në sektorë të ndryshëm të Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit apo inspektorë të lagjeve nr. 3 dhe 4, etj.

Lista e fituesve:

1.Për pozicionin Specialist në Sektorin e Planifikimit dhe Kontrollit të Zbatimit të lejeve, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit fitues janë:

Xhesika Kulla

Danjela Gjinika

2.Për pozicionin Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Gjeoinformacionit, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit fitues është:

Elton Zorba

3.Për pozicionin Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Borxhit dhe Apelimit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore fitues është:

Merli Kërҫuku

4.Për pozicionin Inspektor i Lagjes nr.3 fitues është:

Eulin Koҫiaj

5.Për pozicionin Inspektor i Lagjes nr.4 fitues është:

Denada Likaj

6.Për pozicionin Specialist në Sektorin e Politikave të Turizmit, Drejtoria e Turizmit fitues është:

Arieta Zahiri