Në dy muaj, India parashikohet të bëhet vendi më i populluar në botë me mbi 1.4 miliardë banorë. Për të paktën një vit, ndoshta edhe më gjatë, shteti Indian nuk do mund të dijë sa njerëz ka, sepse nuk ka qenë në gjendje t’i numërojë ata.

Ekspertët thonë se vonesa në përditësimin e të dhënave si punësimi, strehimi, niveli i arsimit, migrimi dhe vdekshmëria foshnjore, të cilat janë raportuar nga regjistrimi, ndikojnë në planifikimin social, ekonomik dhe politikëbërjen në ekonominë e madhe aziatike.

Duke i quajtur të dhënat e regjistrimit “të domosdoshme”, Rachna Sharma, një bashkëpunëtore në Institutin Kombëtar të Financave Publike dhe Politikave, tha se studimet si anketa e shpenzimeve të konsumit dhe anketa periodike e fuqisë punëtore janë vlerësime të bazuara në informacionin nga regjistrimi.

“Në mungesë të të dhënave të fundit të regjistrimit, vlerësimet bazohen në të dhëna që janë një dekadë të vjetra dhe ka të ngjarë të japin vlerësime që janë larg realitetit,” tha Sharma.

Një zyrtar i lartë në Ministrinë e Statistikave dhe Zbatimit të Programit tha se të dhënat e regjistrimit të vitit 2011, kur u krye numërimi i fundit, po përdoreshin për parashikimet dhe vlerësimet e nevojshme për të vlerësuar shpenzimet e qeverisë.

Kombet e Bashkuara kanë parashikuar se popullsia e Indisë mund të arrijë në 1,425,775,850 më 14 prill, duke kaluar Kinën në atë ditë.

Regjistrimi i vitit 2011 e kishte vendosur popullsinë e Indisë në 1.21 miliardë, që do të thotë se vendi ka shtuar 210 milionë, ose pothuajse numrin e njerëzve në Brazil, në popullsinë e tij në 12 vjet.

Regjistrimi i Indisë kryhet nga rreth 330,000 mësues të shkollave qeveritare, të cilët fillimisht shkojnë derë më derë duke renditur të gjitha shtëpitë në të gjithë vendin dhe më pas kthehen tek ata me një listë të dytë pyetjesh.