Gjatë takimit të sotëm mes dy qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës, u nënshkruan disa marrëveshje ndërqeveritare, ndër të cilat edhe një marrëveshje për pranimin reciprok të studentëve në universitete.

Marrëveshja e nënshkruar nga ana e ministres Kushi synon unifikimin dhe lehtësimin e procedurave të aplikimit, konkurrimit dhe regjistrimit për të dy vendet.

Kushi e ka konsideruar një lajm shumë të bukur për të rinjtë shqiptarë në Shqipëri dhe Kosovë që synojnë të vazhdojnë studimet e larta. Me anë të kësaj marrëveshjeje ofrohen mundësi dhe kushte të barabarta për të konkurruar në universitetet e të dyja vendeve, duke lehtësuar dhe ulur në 3 ditë pune procedurat e njohjes së diplomave Bachelor dhe Master në të dy vendet respektive.

Shqipëria dhe Kosova do të kenë procedurat të unifikuara të aplikimit dhe regjistrimit në programet e ciklit të parë, të dytë dhe profesionale.

Ministrja Kushi bëri të ditur se duke filluar nga viti i ardhshëm akademik një maturant shqiptar nga Shqipëria mund të konkurrojë në Kosovë me të njëjtat kushte, kritere dhe procedura si shqiptarët e Kosovës. Po kështu edhe një maturant shqiptar i Kosovës mund të vijë në Shqipëri t’i nënshtrohet njësoj kritereve dhe procedurave tona.

Kushi shton se kjo marrëveshje nuk i ndryshon procedurat e ligjeve të mëparshme për kuota të veçanta për vendet respektive. Për shembull në Shqipëri universitetet përcaktojnë vetë një numër kuotash për studentë nga Kosova, Maqedonia apo Presheva. Kjo do të vazhdojë të jetë në fuqi, me qëllim nxitjen e shkëmbimeve mes vendeve. Marrëveshja vjen me momentin e duhur, pas unifikimit të kurrikulave tona, maturantët janë të përgatitur në të njëjtin program, prandaj ky vendim është shumë i natyrshëm dhe plotësisht i zbatueshëm.