Të dashura gra, a jeni të sigurta që dini gjithçka për shëndetin tuaj riprodhues?

Steriliteti është një nga çështjet më të zakonshme dhe më të ndjeshme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), rreth 185 milionë njerëz janë duke u marrë me çështje të ndryshme të infertilitetit në mbarë botën, kryesisht për shkak të mungesës së ndërgjegjësimit. Shumica e këtyre individëve, veçanërisht gratë, nuk marrin informacion ose njohuri të mjaftueshme për shëndetin e tyre riprodhues. Gjë që i bën të përballen me probleme, tronditje dhe stres, sipas The Helthsite.

Shëndeti riprodhues i femrës: Çfarë duhet të dini

Cikli menstrual dhe ndryshimet normale

Njihuni me ciklin tuaj menstrual, duke përfshirë kohëzgjatjen dhe çdo ndryshim që ndodh. Kuptoni se çfarë konsiderohet normale, siç është gjatësia e ciklit midis 21 dhe 35 ditësh dhe gjakderdhja që zgjat 2 deri në 7 ditë. Kjo njohuri ndihmon në identifikimin e çështjeve ose parregullsive të mundshme.

Opsionet e kontracepsionit

Jini të vetëdijshëm për metodat e ndryshme kontraceptive të disponueshme, duke përfshirë metodat penguese, metodat hormonale, pajisjet intrauterine (IUD) dhe zgjidhjet e përhershme si sterilizimi. Kuptoni se si funksionon secila metodë, efektivitetin e tyre dhe efektet anësore të mundshme.

Anatomia e sistemit riprodhues

Edukoni veten për anatominë bazë të sistemit riprodhues të femrës, duke përfshirë vezoret, tubat fallopiane, mitrën, qafën e mitrës dhe vaginën. Kuptimi i kësaj anatomie ndihmon në njohjen e anomalive të mundshme ose simptomave të problemeve me shëndetin riprodhues.

Rëndësia e kontrolleve të rregullta

Bëni vizita të rregullta me një gjinekolog për kontrolle rutinë, edhe nëse ndiheni të shëndetshëm. Ekzaminimet e rregullta për kushte si kanceri i qafës së mitrës (pap testi), kanceri i gjirit dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST) janë thelbësore për zbulimin e hershëm dhe trajtimin në kohë nëse është e nevojshme.

Shëndeti seksual dhe sëmudjet e transmetueshme

Mësoni për shëndetin seksual, praktikat e sigurta seksuale dhe parandalimin e infeksioneve seksualisht të transmetueshme. Njohuritë për IST-të, simptomat e tyre, transmetimin dhe trajtimet e disponueshme i fuqizon gratë të mbrojnë veten dhe partnerët e tyre.

Fertiliteti dhe planifikimi familjar

Kuptoni bazat e fertilitetit dhe faktorët që mund të ndikojnë në të, të tilla si mosha, kushtet themelore mjekësore dhe zgjedhja stilit të jetesës. Nëse planifikoni të keni fëmijë në të ardhmen, merrni parasysh të mësoni rreth metodave të ndërgjegjësimit për fertilitetin, ndjekjen e ovulacionit dhe ndikimin e faktorëve të stilit të jetesës si dieta, stërvitja dhe pirja e duhanit në fertilitet.