Zyrtarët ukrainas kanë fajësuar forcat ruse për sulmin e digës Kakhovka, duke i akuzuar ato për kryerjen e një krimi lufte.

Mirëpo, çfarë thonë ligjet e luftës për këtë çështje?

Digat mbrohen nga ligjet e luftës dhe nga Konventa e Gjenevës. Shkatërrimi i digës së Kakhovkës, ose një të ngjashme me të, do të konsiderohej një armë e shkatërrimit në masë dhe një krim lufte pa dallim.

Neni 56 i Protokollit Shtesë I të vitit 1977 thotë:

“Punimet dhe instalimet që përmbajnë forca të rrezikshme, domethënë diga, diga dhe stacione gjeneruese elektrike bërthamore, nuk do të bëhen objekt sulmi, edhe kur këto objekte janë objektiva ushtarake, nëse një sulm i tillë mund të shkaktojë çlirimin e forcave të rrezikshme dhe si pasojë humbje të rënda midis popullsia civile.

Objektivat e tjerë ushtarakë të vendosur në ose në afërsi të këtyre punimeve ose instalimeve nuk do të bëhen objekt sulmi nëse një sulm i tillë mund të shkaktojë çlirimin e forcave të rrezikshme nga punimet ose instalimet dhe si pasojë humbje të rënda midis popullatës civile.”

Rusia ka mohuar se qëndron pas shpërthimit dhe në vend të kësaj fajëson Ukrainën për shkatërrimin.