Bashkia e Durrësit kërkon të punësojë në organikën e saj dy specialistë, njëri/a në sektorin e informatikës dhe tjetri/tjetra në sektorin e shërbimeve në Njësinë Administrative Manëz.

Në faqen e saj zyrtare, bashkia ka publikuar listën e dokumenteve dhe kritereve që duhet të plotësojnë kandidatët e interesuar për këto poste vakante.

Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet deri më datë 28 korrik.

Vendet vakante në bashki:

Specialist IT në Sektorin e Informatikës dhe Teknologjisë së Shërbimit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Specialist Shërbimesh, pranë Njësisë Administrative Manëz