Në Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Fëmijëve më 20 nëntor, ditën e hënë, në të gjitha shkollat e vendit, ora e parë e mësimit do t’i kushtohet: “Respektimit dhe ndërgjegjësimit për të drejtat e fëmijëve”, me qëllim rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimit tek të rinjtë dhe fëmijët për të drejtat e tyre.

Në vitin 1959, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Deklaratën e të Drejtave të Fëmijëve.

Po më 20 nëntor të vitit 1989 kjo Asamble miratoi Konventën e të Drejtave të Fëmijëve. Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve është traktati më i pranuar botërisht për të drejtat e njeriut në histori.

Kjo ditë festohet çdo vit më 20 nëntor për të promovuar bashkimin ndërkombëtar, ndërgjegjësimin e fëmijëve në mbarë botën dhe përmirësimin e mirëqenies së fëmijëve.

Konventa e të Drejtave të Fëmijëve ndryshoi mënyrën se si fëmijët shikohen apo trajtohen. Fëmijët nuk shikohen më si një “pronë” e prindërve. Ata nuk janë të pambrojtur dhe nuk janë objekt për bamirësi. Një fëmijë është një qenie njerëzore dhe me të drejtë duhet të trajtohet si e tillë.