Microsoft do t’u paguajë 20 milionë dollarë (16 milionë £) rregullatorëve federalë të SHBA-së pasi u zbulua se kishte mbledhur në mënyrë të paligjshme të dhëna për fëmijët që kishin hapur llogari në Xbox.

Komisioni Federal i Tregtisë (FTC) arriti një marrëveshje me kompaninë, e cila përfshin gjithashtu mbrojtje të shtuara për lojtarët e fëmijëve. Ndër shkeljet e tjera, FTC zbuloi se Microsoft dështoi të informonte prindërit për politikat e tij të mbledhjes së të dhënave.

Ai pason një veprim të ngjashëm kundër Amazon javën e kaluar mbi pajisjet e saj Echo. FTC tha se Microsoft ka shkelur Aktin e Mbrojtjes së Privatësisë në internet të Fëmijëve duke mos marrë siç duhet pëlqimin prindëror dhe duke mbajtur të dhënat personale për fëmijët nën 13 vjeç për më shumë se sa është e nevojshme për llogaritë e krijuara para vitit 2021.

Ligji kërkon që shërbimet online dhe faqet e internetit të drejtuara drejt fëmijëve të marrin pëlqimin e prindit dhe të informojnë prindin për të dhënat personale që mblidhen për fëmijën e tyre.

Përdoruesit e Xbox duhet të krijojnë një llogari për të përdorur shërbime të caktuara. Informacione të tilla si emri i plotë, adresa e emailit dhe data e lindjes mblidhen si pjesë e konfigurimit.