Përmes një video doktori Anthony Levatino, gjinekolog, i cili ka punuar në abortime, i ka treguar opinionit se çfarë ndodh gjatë abortimit me nënën dhe beben.

Në këtë video ai tregon se si përfundon shtatzënia në tremujorin e dytë. Bebja atëherë është në javën e dymbëdhjetë, dhe është e madhe sa shuplaka e dorës së njeriut të rritur.

Pjesa më e madhe e opinionit është e informuar se çfarë ndodh gjatë abortimit thonë në organizatën “Live Action”, e cila është kundër abortimit.

Ndërsa ata që propagandojnë për abortim e maskojnë tërë procedurën me eufemizma. Përdorin shprehje si përshembull, produkt i ngjizjes, ndërprerje e shtatzënisë etj.

Një anketë e paradokohshme ka zbuluar që madje 81 për qind e amerikanëve janë për ndonjë kufizim të abortimit, duke kërkuar që procedura të përkufizohet në shtatzëninë deri në tre muajt e parë.