Bashkia Durrës ka publikuar emrat e kandidatëve të përzgjedhur për t’iu nënshtruar konkurimit të datës 22 gusht për dy vende vakante pune.

Lista e kandidatëve të përzgjedhur për konkurimin e datës 22/08/2022 është si më poshtë:

1. Specialist në Sektorin e Informatizimit dhe Teknologjisë së Shërbimit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Aleksander Xoxi

Erion Ikonomi

Ervin Rama

Leonard Xhafa

Matilda Drizi

2. Specialist Shërbimesh pranë Njësisë Administrative Manëz

Saimir Sallaku

Konkurimi do të zhvillohet më datë 22.08.2022 në ambjentet e Bashkisë Durrës, ora 11.00. Rezultatet e konkurimit do të shpallen në datën 26.08.2022.