Të gjitha strukturave të Policisë së Shtetit u është dhënë urdhër që të fikin çdo pajisje kompjuterike.

Paraprakisht dyshohet për sulm kibernetik ndaj sistemeve të Policisë së Shtetit.