Në lëndën e biologjisë, është mësuar se ne trashëgojmë 50% të ADN-së tonë nga nëna dhe 50% nga babai. Në fakt, fëmijët kanë 60% më shumë gjasa të trashëgojnë tipare nga baballarët e tyre.

Gjatësia

A jeni njohur me frazën, “ai është i gjatë si babai i tij”? Me sa duket, kjo deklaratë mbështetet nga shkenca. Gjatësia e një personi përcaktohet nga të paktën 700 variacione gjenetike të trashëguara nga të dy prindërit. Megjithatë, gjeni i lartësisë së secilit prind duket se funksionon në një mënyrë paksa të ndryshme. Për shembull, gjenet e babait janë të rëndësishëm në stimulimin e rritjes dhe rrjedhimisht lartësisë.

Dhëmbët e shtrembër

Në rastet kur babai ka shëndet të dobët dentar, fëmija ka më shumë gjasa që të vizitojë zyrën e dentistit më shpesh sesa bashkëmoshatarët e tij, edhe nëse nëna e tij ka një grup të madh dhëmbësh. Gjithçka nga kavitetet deri te prishja e dhëmbëve dhe të gjitha problemet dentare në mes, mund të vijnë direkt nga babai.

Gropëzat

Në shumë kultura, gropëzat shihen si një shenjë bukurie dhe atraktiviteti. Megjithatë, shkencëtarët i përshkruajnë gropëzat si një defekt që u shkaktua për shkak të shkurtimit të muskujve të fytyrës. Supozohet se gropëzat janë të trashëguara pasi ato janë një tipar gjenetik mbizotërues dhe më shpesh trashëgohen nga babai.