Pastiçeri “Cialda” në Durrës kërkon të punësojë një sanitare me kohë të plotë.
– Pagë e kënaqshme
– Kushte shumë të mira pune

Për më shumë informacione kontaktoni: 0692055470