Në Greqinë e lashtë, duket se njerëzit kishin pikëpamje shumë më negative në lidhje me tatuazhet sesa sot.

Tatuazhet, si traditë, u zhvilluan në Greqinë e lashtë si një mënyrë për të ndëshkuar dhe identifikuar kriminelët dhe të dëbuarit. 

Skllevërit shpesh bënin tatuazhe me shkronjën greke delta (Δ), e cila është shkronja e parë në fjalën e lashtë greke, skllav , “Δούλος”.

Njerëzit që kryenin krime iu bëheshin tatuazhe në pjesë të dukshme të trupit, si në ballë, me simbole ose shkronja që tregonin natyrën e krimit të tyre.

Sipas historianit të lashtë grek Herodot, grekët e lashtë zhvilluan këtë metodë të ndëshkimit të kriminelëve nga Persianët, të cilët shpesh përdornin tatuazhe mbi kriminelët dhe robërit e luftës.

Persianët iu bënin tatuazhe dezertorëve grekë dhe ato shenja i pengonin ata të ktheheshin në Tebë pas disfatës së Persianëve.

Athinasit iu bënë tatuazh bufin (simbolin e qytetit të tyre) në ballë të burgosurve Samianë pasi i mundën në betejë.

Kur forcat samiane fitonin kundër athinasit në një betejë tjetër, ata iu bënë tatuazhe në ballë athinasve anijet luftarake Samiane.

Grekët e konsideronin gjerësisht tatuazhin si një praktikë të huaj dhe njerëzit me tatuazhe që hasnin më shpesh nuk ishin grekë.

Tatuazhet si masë ndëshkuese vazhduan në Greqinë e lashtë derisa krishterimi u bë feja dominuese në vend.

Perandori Konstandini I në fakt ndaloi tatuazhet e fytyrës në vitin 330 pas Krishtit, duke i dhënë fund praktikës së tatuazhit të kriminelëve si dënim në Greqi.

Ai argumentoi se meqenëse njeriu u krijua sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë, ndotja e fytyrës ishte një fyerje për Vetë Zotin.

Në shekullin e tetë, tatuazhet në tërësi u ndaluan për shkak të lidhjeve të tij me paganizmin nga Këshilli i Dytë i Nikesë.