Këshilli Bashkiak Durrës do të zhvillojë mbledhjen e radhës më datë 29 maj.

Në mbledhjen e cila do të fillojë në orën 12:00, në sallën e Këshillit Bashkiak, pritet të miratohet 1 pikë e rendit të ditës, e cila është si mëposhtë:

– PËR MIRATIMIN E FAMILJEVE PËRFITUESE TË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE DERI 6 % DHE FONDI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË DURRËS, PËR MUAJIN MAJ 2023.