Fondi i Zhvillimit Shqiptar [FZhSh] njoftoi më 15 mars 2019 se ka përfunduar procedura e tenderimit të kontratës së investimit për rikonstruksionin e shëtitores “Taulantia” Durrës" me një fond limit prej rreth 363 milionë lekë të rinj (2,8 milionë euro). FZhSh-ja thotë se kohëzgjatja e realizimit është 18 muaj nga data e fillimit te punimeve. Me sa duket, ky investim do të përfundojë në fund të vitit 2020.

Grupi i projektimit përbëhet nga inxh. Ndërtimi Gëzim Islami, ark. Elton Çarçani, inxh. topograf Kujtim Canameti, inxh. gjeolog Leonard Kazanxhiu, inxh. elektrik Hajdar Kurti, ark.Barbara Agnoletto, ark. Francesco Spanò.

VIJA E RE BREGDETARE E QYTETIT TE DURRESIT

Projekti për rehabilitimin e shëtitores ““Taulantia”” të qytetit të Durrësit ndërtohet, duke u bazuar mbi tre objektiva kryesorë:
1. Ripërcaktimi i raportit të kësaj zone me zonat urbane pranë saj, me qendrën dhe me elementet e rëndësishme historike, si objektiv kryesor për të shtuar dhe pasuruar sistemin e hapësirave publike;
2. Ripërcaktimi i raportit të qytetit me detin;
3. Realizimi i një parku të vërtetë për t’i ofruar qytetit me shumë hapësira publike për qytetarët, sheshe, hapësira të gjelbëruara, të ndriçuara dhe parqe për aktivitete sportive dhe lojëra për fëmijë.
Në kushtet aktuale kjo zonë po përjeton një lloj pezullimi, në pritje të një ideje të saktë.
Hapësira e gjelbër prezantohet si një grup copëzash dhe lulesh të vogla, shëtitorja pranë detit shfaqet si një hapësirë e shtruar pa një raport të vërtetë me ujin; në mbrëmje kjo zonë është e ndriçuar pak dhe në mënyrë jo-homogjene.
Ndërhyrjet, që po zhvillohen në rrugën “Taulantia” kanë filluar një projekt për rikualifikimin e saj, i cili duhet të jetë i përfunduar dhe i saktë: në këtë moment marrëdhëniet me qendrën nuk janë të lehta dhe të përcaktuara qartë.
Edhe një hapësirë e re është e disponueshme në lindje, pranë portit. Kjo hapësirë përfaqëson një mundësi për të gjithë qendrën dhe duhet të përdoret në mënyrë adekuate, duke u bërë pjesë e shëtitores përgjatë detit.
Projekti strukturohet duke rimarrë përmasat dhe duke krijuar lidhje të forta me qendrën dhe me hapësirën urbane, së cilës i referohet. Rrugët që vijnë nga qyteti, hyjnë në park, krijojnë konfiguracione dhe lidhen me vijën bregdetare duke krijuar mundësi për lokalizimin e pikave të rëndësishme, siç janë sheshet e krijuara në det.

Th.M.