Mënyra se si ne i shohim dhe i perceptojmë imazhet është shumë më e rëndësishme se sa mendoni.

Ju mund të mendoni se një foto nuk ka asgjë për të thënë për personalitetin tuaj, por sipas ekspertëve, një skicë, si dhe mënyra se si e perceptoni atë, mund të zbulojë shumë për mënyrën se si mendoni dhe punoni.

Por në marrëdhëniet tuaja, çfarë është ajo që ju tërheq vërtet në një partner ? Çfarë karakteristike duhet të ketë ai për t’ju magjepsur seksualisht?

Së pari vini re imazhin më poshtë dhe mbani gjënë e parë që vini re:

Nëse e shihni gruan në shkëmb

Ajo që ju tërheq fort te një partner është kotësia. Një person me krenari të fryrë për vetëvlerësimin, arritjet ose pamjen e tij është diçka që ju tërheq. Shpesh jeni të magjepsur nga partnerët narcistë, të cilët kanë nevojë për kontroll, fuqi dhe afirmim. Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend se vetëbesimi është aspekti i shëndetshëm për t’u kërkuar te një partner, jo arrogancë apo mendjemadhësi.