Bashkimi Europian nuk do të shpërbëhet dhe do të ketë rolin e rëndësishëm në skenën botërore deri në vitin 2030. Kjo është vlerësuar në një raport të Këshillit Informativ Kombëtar të SHBA-ve, ku janë shpalosur dhe parashikuar tre skenare të mundshme për BE si: dobësimi në planin ekonomik dhe reformat strukturore, kolapsi dhe rilindja. 

Në raportin e titulluar "Trendet globale 2030: Botërat Alternative" nënvizohet se në aspektin politik dhe ekonomik në Evropë ardhmëria e BE-së është shumë e pasigurtë. 

"Madje nuk ekziston koncesus për formën dhe rolin e ardhshëm të rajoni, dhe ekspertët dakordohen se nuk do të jetë një Europë e sotme", shkruan raporti. 

Në raportin 160 faqesh nënvizohet se ekonomia evropiane, përveç krizës aktuale në eurozonë përballet edhe me probleme të mëdha strukturore. Një shqetësim në vendet e BE-së është mungesa e aktiviteteteve për hulumtime dhe zhvillim si dhe shqetësim për rritjen e shkallës së popullsisë së plakur dhe papunësisë.