Gjykata e rrethit gjyqësor Durrës shpall 4 vende vakante pune. Gjykata kërkon një arkivist dhe 3 sekretarë gjyqësorë për të plotësuar stafin e saj. Në portalin e gjykatës se Rrethit Gjyqësor Durres mund të gjeni dhe shkarkoni dokumentin për njoftimin e vendeve te lira konkretisht me procedurën e pranimit në Shërbimin Civil Gjyqësor për secilin prej pozicioneve të mësipërme duke klikuar ne linkun:

http://www.gjykata.gov.al/rrethi-durr%C3%ABs/gjykata-e-rrethit-durr%C3%ABs/vende-vakante/?fbclid=IwAR1PKk6T1Qc0UHgtJ-mHFMpxmGviCIXNKfEF9IrK10zzQcer5hKzG8WJ0ek

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të informohen aty lidhur me kriteret që duhet të plotësojnë dhe dokumentacionin që duhet të dorëzojnë deri më datë 5 shkurt.